► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

3921/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 12/11/2019 5:44:00 CH
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • Quyết định 1281/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 4050/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình ông Hoàng Ngọc Hiển, tổ 7 (Tổ 12 cũ) phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định 1280/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 4048/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho hộ gia đình bà Hà Thị Thân Sỹ, tổ 7 (Tổ 12 cũ) phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Các quyết định 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc kiểm đếm bắt buộc thực hiện giải phóng mặt bằng dự án: Các xuất tuyến trạm biến áp 110KV Yên Bái 2. Địa điểm xã Văn Tiến (nay là xã Văn Phú), thành phố Yên Bái (Đối với các hộ gia đình ông (bà): Hoàng Tiến Đạt, Đặng Thị Oanh, Hoàng Thị Diễm, Lê Thị Cúc, Phạm Quốc Hùng, Nguyễn Đức Tuân)
  • Thông báo 282/TB-UBND - THông báo phân bổ giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Quyết định 1278/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (tổ 16, 20 cũ), phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái (đợt 5)
  • 56-60 of 239<  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  >