► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Kế hoạch 51-KH/TU ngày 10/02/2017 - Kế hoạch học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII)
Ngày xuất bản: 10/02/2017 8:29:29 SA

 Kế hoạch 51-KH/TU ngày 10/02/2017 - Kế hoạch học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII)

Tải Kế hoạch 51 tại đây