► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12/2018, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01/2019
Ngày cập nhật: 08/01/2019 11:15:00 SA
Lượt đọc: 0

 

Thông báo số 02/TB-UBND ngày 04/01/2019

Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 12, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 01, quý I/2019

 

Ngày 03/01/2019, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2019 để triển khai nhiệm vụ tháng 01, quý I/2019, thông qua Chương trình làm việc UBND thành phố năm 2019; quyết định điều chỉnh quy chế làm việc của HĐND, UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; Thông báo điều chỉnh, bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Sau khi nghe các ý kiến phát biểu, thảo luận của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phường và các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái kết luận như sau:

I. Nhiệm vụ chung:

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường trên cơ sở nhiệm vụ được giao xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019. Trong đó, tập trung hoàn chỉnh đề án xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2. Hoàn thiện đề án thành lập 04 phường. Triển khai có hiệu quả Đề án sắp xếp và phân loại thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố. Tập trung xây dựng, triển khai Bộ phận phục vụ Hành chính công thành phố và các xã, phường. Trước mắt tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 nhất là chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân, công tác chỉnh trang đô thị, quản lý đô thị, an toàn giao thông, công tác thăm hỏi tặng quà, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

II. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể:

1. Về phát triển kinh tế:

* Giao phòng Kinh tế thành phố tham mưu:

- Theo dõi, chỉ đạo sát sao sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo kế hoạch, cơ cấu giống, lịch thời vụ. Kiểm tra các công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân. Áp dụng mọi biện pháp phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm nhằm giảm tối đa thiệt hại đối với sản xuất chăn nuôi. Đặc biệt, giám sát theo dõi dịch cúm gia cầm AH5N1; dịch lở mồm, long móng ở gia súc.

- Kiểm tra chặt chẽ hoạt động kinh doanh, giết mổ gia súc, gia cầm, kiểm soát chất lượng vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc, gia cầm trái phép.

- Triển khai các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Hoàn thiện hồ sơ đề nghị tỉnh quyết định 3 xã Văn Tiến, Tân Thịnh, Giới Phiên đạt chuẩn NTM. Triển khai thực hiện các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị từ nguồn vốn xây dựng NTM đã được phê duyệt.

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Chủ động tăng cường công tác phòng chống cháy nổ ở các chợ, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Chuẩn bị phương án và tổ chức tốt tết trồng cây của tỉnh và thành phố vào ngày 11/2/2019 (tức ngày 07 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

- Chủ trì, phối hợp với Hội sinh vật cảnh của tỉnh thống nhất số lượng, chủng loại hoa để tổ chức Hội hoa Xuân từ ngày 25/01/2018 đến ngày 04/02/2019 (tức 20/12 đến ngày 30/12 năm Mậu Tuất), địa điểm tại sân Trung tâm Hội nghị tỉnh; đảm bảo đúng ý nghĩa trưng bày phục vụ nhân dân, tránh tình trạng các cá nhân trà trộn, lợi dụng bán hàng trong Hội hoa Xuân.

2. Công tác tài chính ngân sách:

- Yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung công tác thu ngân sách ngay từ ngày đầu năm, đảm bảo nguồn lực chi lương, chi cho con người và an sinh xã hội. Thực hiện công tác khóa sổ kế toán và xử lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 theo đúng quy định. Báo cáo kịp thời khi không có khả năng đảm bảo các khoản chi theo quy định cho người lao động.

- Chi cục thuế thành phố: Xây dựng phương án chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác thu ngân sách năm 2019, trong đó làm rõ các nguồn thu, các sắc thuế, những thuận lợi khó khăn, tiến độ thu của từng tháng, từng quý, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong công tác thu ngân sách. Trong tháng 1 triển khai thu thuế môn bài, truy thu các trường hợp nợ thuế, nợ nghĩa vụ tài chính thuế phát sinh của các doanh nghiệp kê khai trong Quý 4/2018.

Chủ trì, phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường tham mưu văn bản gửi các các sở, ngành liên quan cho ý kiến để xác định mức thu phí môi trường, phí tài nguyên đối với các trường hợp đánh đất san tạo mặt bằng.

Phối hợp với Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố kịp thời hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương ban hành thông báo để người trúng đấu giá đất nộp tiền vào ngân sách nhà nước ngay sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh.

- Văn phòng Đăng ký đất đai và Phát triển quỹ đất thành phố: Tiếp tục tham mưu đẩy mạnh và tổ chức thực hiện linh hoạt các giải pháp phát triển quỹ đất để đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách theo Đề án phát triển quỹ đất giai đoạn 2018-2020 đã được tỉnh phê duyệt; đồng thời rà soát đề nghị bổ sung phát triển các quỹ đất ngoài đề án; chú ý phát triển quỹ đất thuộc khu Tân Hiếu 2, phường Minh Tân. Trên cơ sở đó, xây dựng danh mục phát triển quỹ đất năm 2019 trình Thường trực UBND thành phố.

3. Xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường:

* Giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng thành phố: Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bàn giao công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, thanh quyết toán công trình theo đúng các quy định pháp luật. Hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng công trình tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái để tỉnh tổ chức khánh thành ngày 26/01/2018. Triển khai các công trình khởi công mới từ nguồn vốn NSNN năm 2019 đảm bảo đúng quy định.

* Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Sửa chữa Trụ sở UBND thành phố, và công trình sửa chữa phòng họp Ban Chấp hành Thành ủy trình UBND thành phố phê duyệt 20/01/2019.

* Giao phòng Tài nguyên Môi trường, Văn phòng ĐKĐĐ&PTQĐ:

- Tập trung quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, thành phố đáp ứng về tiến độ, thời gian theo chỉ đạo của tỉnh, các kết luận của Thường trực Thành ủy. Rà soát các vướng mắc, các đơn thư kịp thời giải quyết theo quy định, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài. Nâng cao năng lực, trách nhiệm cán bộ tham gia trực tiếp giải phóng mặt bằng, kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng quyền hạn, kẽ hở của pháp luật trục lợi, gây mất công bằng giữa các trường hợp thu hồi đất, tạo hệ lụy, dư luận xấu trong nhân dân.

- Kiểm tra, rà soát xác định các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn; xây dựng kế hoạch thực hiện việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế. Khẩn trương triển khai, hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố.

- Thực hiện công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Rà soát, đề xuất điều chỉnh hoặc hủy bỏ các dự án, công trình có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm mà đã quá 03 năm nhưng chưa thực hiện theo quy định của pháp luật. Thẩm định chặt chẽ nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân nhất là chuyển mục đích từ đất sản xuất nông, lâm nghiệp sang đất ở.

- Kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những trường hợp cho thuê, cho mượn trái phép, sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, không lập hồ sơ cho thuê đất công ích hoặc hồ sơ không đầy đủ, rõ ràng, không thực hiện đăng ký đất đai theo quy định, đặc biệt là các trường hợp cho thuê bãi tập kết cát sỏi ... Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/4/2019.

- Đôn đốc UBND các xã, phường rà soát, lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị giải quyết đối với toàn bộ các khu đất bãi ven sông hiện tổ chức, cá nhân sử dụng tập kết cát, sỏi trái quy định.

- Chuẩn bị các điều kiện làm việc với Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018 (Theo Kế hoạch số 03/KH-ĐĐBQH ngày 19/12/2018)

* Giao phòng Quản lý đô thị thành phố tham mưu:

- Triển khai kế hoạch đợt cao điểm ra quân xử lý vi phạm về trật tự đô thị, an toàn giao thông và trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Yên Bái. Đặc biệt tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội Xuân 2019.

- Tổ chức chỉnh trang đô thị, rà soát thay thế, sửa chữa, lắp mới hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí trên các trục đường. Kiểm tra, tu sửa, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường để đón Tết Nguyên đán đảm bảo sáng, xanh, sạch đẹp, thời gian thực hiện xong trước ngày 25/01/2019.

- Duy trì hệ thống đèn hoa trang trí, điện chiếu sáng trên các tuyến phố từ 30/01/2018 đến hết ngày 19/02/2018 (Từ ngày 25 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

- Tham mưu văn bản của UBND thành phố từ ngày 27/01/2018 đến hết ngày 19/02/2018 (Từ ngày 22 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Kỷ Hợi) dừng việc thi công các công trình nhà ở, các công trình dân dụng, các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường nước, đường điện, đường cáp quang); các công trình san tạo mặt bằng (đào đất, vận chuyển, đổ đất) trên địa bàn.

4. Văn hóa - xã hội:

* Giao phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố:

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm; Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Xuân Kỷ Hợi 2019.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động trước, trong Lễ Kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái và khánh thành dự án đầu tư xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo, mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các Chiến sĩ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái dự kiến vào ngày 26/01/2018 (Tức 21 tháng Chạp năm Mậu Tuất).

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết; ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động lễ hội tại địa phương (Theo Văn bản số 03/UBND-VX ngày 02/01/2018 của UBND tỉnh).

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đoàn của tỉnh và đoàn của thành phố tổ chức viếng nghĩa trang liệt sỹ và dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh vào ngày 01/02/2019 (thời gian tỉnh tổ chức viếng và dâng hương vào 06h30).

- Phối hợp với các ngành liên quan chuẩn bị Chương trình Nghệ thuật đặc biệt “Yên Bái chào xuân mới Kỷ Hợi 2019” tại Trung tâm Hội nghị vào ngày 04/02/2018 (Tức 30 tết).

- Phối hợp tổ chức các hoạt động vui chơi, văn hóa, văn nghệ từ ngày 05/02/2019 đến ngày 10/02/2018 (từ ngày 01/01 đến ngày 06/01 năm Kỷ Hợi) tại khu vực rạp Hồng Hà, sân Trung Tâm hội nghị tỉnh, Nhà thiếu nhi tỉnh.

* Giao phòng LĐTB&XH thành phố:

- Đôn đốc các xã, phường rà soát các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có tết xong trước ngày 08/01/2018. Trên cơ sở đó, các xã, phường, Hội chữ thập đỏ thành phố chủ động vận động nguồn hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết.

- Kịp thời rà soát, lập danh sách người cận nghèo cần hỗ trợ mệnh giá thẻ BHYT năm 2019.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch, thành lập các đoàn thăm hỏi tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, lão thành cách mạng, gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; các đơn vị, lực lượng vũ trang trực Tết. Thời gian từ ngày 28/01/2018 đến ngày 02/02/2019.

- Rà soát đưa các đối tượng lang thang, cơ nhỡ vào các trung tâm bảo trợ xã hội, trung tâm chữa bệnh, thời gian thực hiện từ ngày 29/01/2018 đến 04/02/2019 (từ ngày 24 đến ngày 30 tháng Chạp năm Kỷ Dậu).

* Giao phòng Y tế, Trung tâm y tế thành phố:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định về sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm. Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và mùa Lễ hội Xuân 2019 (Theo Kế hoạch số 225/KH UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh).

- Bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24, bảo đảm tốt việc sơ cấp cứu kịp thời, điều trị và chăm sóc chu đáo bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong các ngày Tết. Xây dựng và triển khai thực hiện tốt kế hoạch tăng cường quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin kết nối cơ sở cung ứng thuốc và thực hiện “Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn” trên địa bàn (Theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh).

- Phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ hướng dẫn UBND các xã phường kiện toàn đối với chức danh nhân viên y tế kiêm công tác viên dân số sau sáp nhập các tổ dân phố.

* Giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố: Chỉ đạo các nhà trường tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho học sinh ký cam kết không tàng trữ, đốt pháo nổ; không đốt, thả đèn trời; chấp hành luật lệ giao thông; Tổ chức cho học sinh nghỉ Tết đúng quy định.

5. Về quốc phòng, an ninh, thanh tra, tiếp dân:

* Giao Ban Chỉ huy Quân sự thành phố:

- Tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn, phối hợp với Công an thành phố đôn đốc các phường, các đơn vị tự vệ cơ quan, đơn vị tổ chức tuần tra giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bố trí lực lượng sẵn sàng đối phó khi có tình huống xảy ra. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ giao nhận quân 2019 theo kế hoạch.

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức bắn pháo hoa tại khu vực Quảng trường 19/8; khu vực Cầu Bách Lẫm vào 14h00 ngày 04/02/2019 (tức đêm 30 tết Kỷ Hợi) đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

* Giao Công an thành phố: Tăng cường công tác tuần tra, trấn áp các loại tội phạm, bố trí lực lượng đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiềm chế tai nạn, va quệt và ùn tắc giao thông trước, trong và sau Tết; bố trí lực lượng tuần tra, bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng trên địa bàn. Phối hợp tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa tại trung tâm km5, Cầu Bách Lẫm.

* Thanh tra, tiếp công dân: Tăng cường công tác tiếp công dân, đôn đốc, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Triển khai kế hoạch thanh tra theo quy định.

6. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính:

* Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố:

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mình theo Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH TW Đảng khóa XII; triển khai thực hiện đề án sắp xếp thôn, tổ văn hóa đảm bảo đúng quy định.

- Chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh về kiểm tra sau sắp xếp, tổ chức lại cơ quan, đơn vị theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 (Theo Văn bản số 05/TB-ĐKT ngày 28/12/2018 của Đoàn kiểm tra).

- Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành thời gian làm việc. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2019 và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, xã phường xây dựng và tổ chức có hiệu quả.

- Chuẩn bị các nội dung Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019; Triển khai chủ đề năm 2019 (dự kiến trong tháng 2/2019). Làm tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

7. Một số nội dung khác:

- Giao UBND phường Nam Cường chủ động khắc phục hiện trạng xuống cấp của đường Trần Bình Trọng đảm bảo ATGT và mỹ quan đô thị trong dịp Tết Nguyên Đán.

- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tết; thực hiện nghiêm kế hoạch trực, bảo vệ cơ quan và chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; xử lý giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, phức tạp; cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chấp hành thời gian nghỉ tết.

8. Giao Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thành phố:

- Hoàn thiện quyết định sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc và Thông báo sửa đổi bổ sung phân công nhiệm vụ thành viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021; chương trình công tác của UBND thành phố năm 2019 để trình duyệt phát hành.

- Tham mưu soạn thảo quyết định phê duyệt danh sách cán bộ cử đến làm việc tại bộ phận hành chính công; phối hợp thực hiện và triển khai đưa bộ phận phục vụ hành chính công thành phố đi vào hoạt động. Xây dựng và tổ chức có hiệu quả kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019.

- Phối hợp với các đơn vị tham mưu tổ chức các hoạt động kiểm tra cơ sở nắm tình hình vui xuân, mừng Đảng, động viên nhân dân hăng hái tăng gia lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm và đảm bảo trật tự an toàn từ ngày 28/01/2018 đến ngày 02/02/2019.

- Chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại thông báo này đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Đôn đốc các đơn vị thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

9. Đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố: Theo lĩnh vực phân công, tập trung chỉ đạo, đôn đốc các ngành trong khối thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 12, triển khai nhiệm vụ tháng 01, quý I năm 2019. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố, UBND các xã, phường triển khai các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, đồng thời chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ theo nội dung thông báo./.

 

Tải Thông báo 02/TB-UBND tại đây