► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND thành phố Yên Bái về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00094 (diện tích cấp 2025.Om2 RSX, địa chỉ thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái) do UBND huyện Trấn Yên cấp ngày 28/12/1999 mang tên hộ ông (bà) Lê Ngọc Xuân, thường trú tại thôn 1, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 10/04/2018 10:57:00 SA
Lượt đọc: 0

 Tải Thông báo 02/TB-TNMT và Quyết định 912/QĐ-UBND tại đây