► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 5630/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 - Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2019 thuộc dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái"
Ngày cập nhật: 28/12/2018 11:20:00 SA
Lượt đọc: 342

 Tải Quyết định 5630/QĐ-UBND tại đây