► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 2680/QĐ-UBND - Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Yên Bái
Ngày cập nhật: 02/07/2018 9:53:00 SA
Lượt đọc: 431

 Tải Quyết định 2680/QĐ-UBND tại đây

Báo cáo khác:

  • Quyết định về việc hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 5198 (số seri CL5 87535) ngày 01/8/2018 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Lê Đình Ngư tại tổ 12 (là tổ 30 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • Quyết định về việc hủy bỏ các giấy phép sử dụng đất số 964QSDĐ: 965QSDĐ ngày 30/12/1997 của Ủy ban thị xã Yên Bái cấp cho bà Nguyễn Thị Mai tại thôn 3 Lương Thịnh xã Tân Thịnh thành phố Yên Bái
  • Quyết định 3279/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (Tổ 16, 20 cũ) phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 3278/QĐ-UBND - Quyết định về việc thu hồi đất để thực hiện công trình: Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (Tổ 16, 20 cũ) phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 3313/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00102 (số seri N102152) ngày 10/11/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên cấp cho hộ ông Nguyễn Khắc Cù cư trú thôn 2 (nay là tổ 2) phường Hợp Minh thành phố Yên Bái.
  • 41-45 of 165<  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  >