► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định 2680/QĐ-UBND - Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc thành phố Yên Bái
Ngày xuất bản: 02/07/2018 9:53:00 SA

 Tải Quyết định 2680/QĐ-UBND tại đây

THÔNG BÁO KHÁC

  • Thông báo số 579/TB-UBND ngày 29/8/2017 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc nghỉ Ngày lễ Quốc khánh Nước CHXHCN Việt Nam (2/9/2017)
  • Quyết định 1320/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái - Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn
  • Quyết định số 2541/QĐ-UBND ngày 02 /8/2017 về việc hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H0657 (Seri số AO 709214) do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp ngày 04/02/2009 cho ông Đỗ Văn Tới và bà Hoàng Thị Ngân Hà, cư trú tại tổ 42 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái tỉnh Yên Bái
  • Quyết định 2434/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 - Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận số 3068 (Sêri số CD262878); 3069 (Sêri số CD262879); 3070 (Sêri số CD 262880); 3071 (Sêri số CD262881) Do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp ngày 10/01/2017 cho bà Nguyễn Thị Mùi, thường trú tại tổ 56, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
  • Thông báo số 409/TB-UBND ngày 14/7/2017 - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND thành phố Yên Bái
  • 51-55 of 78<  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  >