► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định 2434/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 - Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận số 3068 (Sêri số CD262878); 3069 (Sêri số CD262879); 3070 (Sêri số CD 262880); 3071 (Sêri số CD262881) Do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp ngày 10/01/2017 cho bà Nguyễn Thị Mùi, thường trú tại tổ 56, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Ngày xuất bản: 24/07/2017 3:47:00 CH

 Quyết định 2434/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 - Quyết định về việc hủy Giấy chứng nhận số 3068 (Sêri số CD262878); 3069 (Sêri số  CD262879); 3070 (Sêri số CD 262880); 3071 (Sêri số CD262881) Do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp ngày 10/01/2017 cho bà Nguyễn Thị Mùi, thường trú tại tổ 56, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

 

Tải Quyết định 2434 tại đây