► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 1684/QĐ-UBND ngày 24/6/2019, của UBND thành phố Yên Bái - Quyết định về việc hủy bỏ Giấy CNQSD đất số 51/366QĐ-UB/95 do UBND thị xã Yên Bái cấp ngày 30/11/1995 cấp cho ông Dương Văn Hòe cư trú tại thôn Bảo Thịnh, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 24/06/2019 10:17:00 SA
Lượt đọc: 0

 Xem Quyết định 1684/QĐ-UBND tại đây