► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Quyết định 16/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 - Về việc hủy Giấy CNQSD đất số H00510 (Seri AC827123) do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 06/7/2005 cho ông Nguyễn Tiến Thân và bà Đỗ Thị Minh tại tổ 28 phường Đồng Tâm...
Ngày cập nhật: 05/01/2019 9:58:00 SA
Lượt đọc: 0

 Tải Quyết định 16/QĐ-UBND tại đây