► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Công văn 174-CV/BTGTU - Về việc tuyên truyền các nội dung kỳ họp thứ 13, 14 - HĐND tỉnh khóa XVIII
Ngày cập nhật: 24/07/2019 1:32:00 CH
Lượt đọc: 0

 Xem Công văn 174-CV/BTGTU tại đây

Báo cáo khác:

  • 374/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Ngọc Đạo, Ông Nguyễn Quốc Việt, bà Nguyễn Thị Hằng, ông Nguyễn Hải Dương. Địa chỉ thửa đất tại tổ 5 (tổ 20 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái.
  • 77/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H06263 (số seri CS661381) ngày 13/9/2019 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Minh Thế và bà Lê Thị Mai tại tổ 10 (là tổ 67 cũ), phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • 76/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00778 (số seri AD118418) ngày 12/12/2005 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Trần Văn Nam và bà Bùi Ngọc Hà tại tổ 12 (là tổ 26 cũ), phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • 75/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 156 ngày 30/12/1997 do UBND thị xã Yên Bái cấp cho bà Phạm Thị Chiến tại xã Nam Cường (nay là phường Nam Cường) thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) tỉnh Yên Bái
  • 367/TB-TCD - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/12/2019.
  • 1-5 of 166<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >