► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2019.
Ngày cập nhật: 18/10/2019 10:43:00 SA
Lượt đọc: 0