► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

705/TB-UBND - Thông báo kết quả kiểm tra công tác ra quân quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố
Ngày cập nhật: 23/07/2019 10:26:00 SA
Lượt đọc: 0

 Xem Thông báo 705/TB-UBND tại đây

Báo cáo khác:

  • Thông báo 282/TB-UBND - THông báo phân bổ giao chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025.
  • Quyết định 1278/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 3278/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (tổ 16, 20 cũ), phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái (đợt 5)
  • Quyết định 1277/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 3279/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Yên Bái” giai đoạn II (2017-2020). Địa điểm: Tổ 5 (tổ 16, 20 cũ), phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái (đợt 5)
  • Quyết định 1178/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 3865/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01510 (seri số BP484909) do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 17/01/2014 cho ông Phạm Cao Cường và bà Vũ Thị Thơm, địa chỉ thửa đất tại tổ 14 (là tổ 39 cũ) phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái
  • Quyết định 1177/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ các Quyết định số 3378/QĐ-UBND ngày 01/10/2019, số 3992/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 5198 (số seri CL587535) ngày 01/10/2019, số 2836 (số seri CL573714) , số 2837 (số seri CL573715) ngày 31/8/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Lê Đình Ngư tại tổ 12 (là tổ 30 cũ) phường Yên Ninh và tại tổ 1 phường Minh Tân thành phố Yên Bái
  • 6-10 of 186<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >