► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

661/TB-UBND - Thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Đức Minh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cải cách hành chính thành phố năm 2018; phương hướng, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách trong thời gian tới.
Ngày cập nhật: 23/07/2019 10:25:00 SA
Lượt đọc: 0

 Xem Thông báo 661/TB-UBND tại đây

Báo cáo khác:

  • 374/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Ngọc Đạo, Ông Nguyễn Quốc Việt, bà Nguyễn Thị Hằng, ông Nguyễn Hải Dương. Địa chỉ thửa đất tại tổ 5 (tổ 20 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái.
  • 77/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H06263 (số seri CS661381) ngày 13/9/2019 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Minh Thế và bà Lê Thị Mai tại tổ 10 (là tổ 67 cũ), phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • 76/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00778 (số seri AD118418) ngày 12/12/2005 do UBND thành phố Yên Bái cấp cho ông Trần Văn Nam và bà Bùi Ngọc Hà tại tổ 12 (là tổ 26 cũ), phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • 75/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 156 ngày 30/12/1997 do UBND thị xã Yên Bái cấp cho bà Phạm Thị Chiến tại xã Nam Cường (nay là phường Nam Cường) thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) tỉnh Yên Bái
  • 367/TB-TCD - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại buổi tiếp công dân định kỳ ngày 20/12/2019.
  • 1-5 of 166<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >