► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

4187/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00548 (số seri AD154835) ngày 13/11/2003 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Anh Hùng tại tổ 3 (là tổ 44 cũ), phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
Ngày cập nhật: 29/11/2019 10:08:00 SA
Lượt đọc: 0

Báo cáo khác:

  • 3915/QĐ-UBND - Quyết định về việc thu hồi diện tích 82,7 m2 đất ở và 4,0 m2 đất nông nghiệp của hộ gia đình bà Phúc Thị Thúy để thực hiện công trình tu bổ tôn tạo mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hi sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Địa điểm: Tổ nhân dân số 02 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • 3914/QĐ-UBND - Quyết định về việc thu hồi diện tích 306 m2 đất ở của hộ gia đình bà Đỗ Thị Hải (là người đại diện cho những người thừa kế của ông Trần Đức Bảo) để thực hiện công trình tu bổ tôn tạo mở rộng di tích mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hi sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái. Địa điểm: Tổ nhân dân số 02 phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định 3865/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01510 (Seri số BP484909); do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp ngày 17/01/2014 cấp cho Ông Phạm Cao Cường và bà Vũ Thị Thơm. Địa chỉ thửa đất tại tổ 14 (tổ 39 cũ) phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.
  • Quyết định 3864/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00099+000100 ngày 25/11/1998 do UBND thị xã Yên Bái (nay là thành phố Yên Bái) cấp cho bà Nguyễn Thị Minh cư trú thôn Bảo Yên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái.
  • Quyết định 3822/QĐ-KPHQ - Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Ngô Văn Kim, thôn Trấn Ninh xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái.
  • 26-30 of 167<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >