► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

4187/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00548 (số seri AD154835) ngày 13/11/2003 do Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái cấp cho ông Nguyễn Anh Hùng tại tổ 3 (là tổ 44 cũ), phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
Ngày cập nhật: 29/11/2019 10:08:00 SA
Lượt đọc: 0