► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

374/QĐ-UBND - Quyết định về việc Hủy bỏ Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái về việc Hủy bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Nguyễn Ngọc Đạo, Ông Nguyễn Quốc Việt, bà Nguyễn Thị Hằng, ông Nguyễn Hải Dương. Địa chỉ thửa đất tại tổ 5 (tổ 20 cũ) phường Yên Ninh thành phố Yên Bái.
Ngày cập nhật: 25/02/2020 1:40:00 CH
Lượt đọc: 0