► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

2B. Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Xuân Thủy - Chủ tịch UBND thành phố tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2019, công tác tổ chức tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 02/2019.
Ngày cập nhật: 18/02/2019 9:11:00 SA
Lượt đọc: 0

 Tải Thông báo só 14/TB-UBND tại đây