► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

1260/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại cuộc họp về tiến độ thu ngân sách phát triển quỹ đất, hợp pháp hóa, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn thành phố
Ngày cập nhật: 18/10/2019 10:40:00 SA
Lượt đọc: 0