► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 Của UBND thành phố Yên Bái về việc hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 558 (số seri AD154827); số 559 (số seri AD154828) do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 17/8/2005 cho ông Trần Duy Thanh. Địa chỉ thửa đất: Tổ 44, phường Yên Ninh, thành phổ Yên Bái, tỉnh Yên Bái

  Ngày xuất bản: 29/11/2017 7:52:08 SA

 • Thông báo số 703/TB-UBND ngày 30/10/2017 của UBND thành phố Yên Bái về xét tuyển chức danh Chỉ huy trưởng quân sự năm 2017

  Ngày xuất bản: 30/10/2017 8:48:17 SA

 • Dự thảo Báo cáo thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Âu Lâu năm 2017

  Ngày xuất bản: 06/10/2017 10:23:42 SA

 • Thông báo số 653/TB-UBND - Thông báo lấy ý kiến nhân dân về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

  Ngày xuất bản: 02/10/2017 4:15:22 SA

 • Quyết định số 2894/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất số 558 (số seri AD1548 27); số 559 ( số seri CD154828) do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 17/8/2005 cho ông Trần Duy Thanh. Địa chỉ thửa đất: Tổ 44, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  Ngày xuất bản: 31/08/2017 2:29:02 CH

 • 16-20 of 46<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  >