► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • Kế hoạch 51-KH/TU ngày 10/02/2017 - Kế hoạch học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII)

  Ngày xuất bản: 10/02/2017 8:29:29 SA

 • Kế hoạch 44-KH/TU ngày 09/12/2016 của Thành ủy Yên Bái - Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, truyển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái (khóa XVIII)

  Ngày xuất bản: 12/12/2016 7:01:47 SA

 • Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01969 do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 30/12/2013 mang tên bà Đỗ Thị Sửu và ông Đào Đức Tín, tổ 40 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  Ngày xuất bản: 23/11/2016 8:27:24 SA

 • Thông báo số: 346/TB-UBND ngày 16/11/2016 - Thông báo Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại phiên họp Ủy ban nhân dân thường kỳ tháng 11/2016

  Ngày xuất bản: 17/11/2016 3:00:24 SA

 • Quyết định số 4166/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 1230/QSDĐ/516/UBTP do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 11/7/2003 mang tên hộ gia đình bà Dương Thị Hoa - Ông Trần Đình Biên cư trú tại tổ 33 phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  Ngày xuất bản: 27/10/2016 2:18:38 SA

 • 11-15 of 29<  1  2  3  4  5  6  >