► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

 • Thông báo số 409/TB-UBND ngày 14/7/2017 - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của UBND thành phố Yên Bái

  Ngày xuất bản: 18/07/2017 9:18:06 SA

 • Thể lệ cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề "Thành phố Yên Bái hướng tới đô thị loại II" năm 2017-2019

  Ngày xuất bản: 30/06/2017 1:18:40 SA

 • Kế hoạch 51-KH/TU ngày 10/02/2017 - Kế hoạch học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TU ngày 20/12/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVIII)

  Ngày xuất bản: 10/02/2017 8:29:29 SA

 • Kế hoạch 44-KH/TU ngày 09/12/2016 của Thành ủy Yên Bái - Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền, truyển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái (khóa XVIII)

  Ngày xuất bản: 12/12/2016 7:01:47 SA

 • Quyết định số 4824/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc hủy và cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH01969 do UBND thành phố Yên Bái cấp ngày 30/12/2013 mang tên bà Đỗ Thị Sửu và ông Đào Đức Tín, tổ 40 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

  Ngày xuất bản: 23/11/2016 8:27:24 SA

 • 6-10 of 26<  1  2  3  4  5  6  >