► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày xuất bản: 10/07/2017 3:44:00 CH

 Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 31/5/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thành phố Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

 
Tải Quyết định 928/QĐ-UBND tại đây
 
Báo cáo điều chỉnh tại đây
 
Phụ biểu tại đây