► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

  • Quyết định số 3076/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện công trình: Xây dựng cầu Ngòi Sen. Địa điểm: Thôn Ngòi Sen xã Văn Phú thành phố Yên Bái
  • Các Quyết định từ số 3067 đến số 3075/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái về việc thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng cầu Ngòi Sen. Địa điểm: Thôn Ngòi Sen xã Văn Phú thành phố Yên Bái (Đất do UBND xã Văn Phú quản lý và của các hộ gia đình: Ông Nguyễn Minh Châu (đã chết) và bà Nguyễn Thị Mây; ông Dương Mạnh Hào (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đào; ông Bùi Đức Thử; ông Đinh Duy Minh (đã chết) và bà Lê Thị Liên; ông Đỗ Văn Ngọc; ông Vũ Ngọc Hậu; ông Nguyễn Văn Thùy; ông Quách Văn Tài (đã chết) và bà Lưu Thị Hiệp)
  • Công văn số 1857/UBND-TNMT ngày 16/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc trả lời đơn của ông Nguyễn Trí Dũng, tổ 1 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái
  • Công văn số 1856/UBND-TNMT ngày 16/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Thu Mến, tổ 3 phường Đồng Tâm thành phố Yên Bái
  • Công văn số 1824/UBND-TNMT ngày14/9/2020 của UBND thành phố Yên Bái - Về việc Trả lời đơn của ông Phạm Đỗ Nhuận thôn Ngòi Đong xã Giới Phiên thành phố Yên Bái
  • 1-5 of 82<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >