► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • 10A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng; phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2020.
 • 9B. Thông báo Kết luận phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 9/2020.
 • 9A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9/2020.
 • 8B. Thông báo Kết luận Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020.
 • 8A. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020 gắn với Chương trình hành động số 173-KH/TU ngày 27/12/2019 của Thành ủy.
 • 6B. Thông báo kết luận của phiên họp Ủy ban nhân dân phiên thường kỳ tháng 6 năm 2020
 • 6A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 5/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 6/2020.
 • 5B. Thông báo kết luận phiên họp thường kỳ UBND thành phố tháng 5/2020 và Tổng kết công tác phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.
 • 5A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2020; phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020.
 • 4C. 110/BC-UBND - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5/2020.
 • 1-10 of 16<  1  2  >