► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • 12/NQ-HĐND - Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 • 11/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND thành phố Yên Bái khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021.
 • 10/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung chủ trương đầu tư các dự án cần thiết, cấp bách năm 2019 từ nguồn kết dư, tăng thu ngân sách thành phố.
 • 09/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc thông qua phương án phân bổ nguồn chuyển nguồn, nguồn tăng thu, kết dư ngân sách năm 2018; nguồn tăng thu ngân sách năm 2019 thành phố Yên Bái.
 • 08/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc điều chỉnhdự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Yên Bái năm 2019.
 • 07/NQ-HĐND - Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
 • 06/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Yên Bái năm 2018.
 • 05/NQ-HĐND - Nghị quyết về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái năm 2020.
 • 04/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái.
 • 03/NQ-HĐND - Nghị quyết Bãi bỏ Nghị số 13/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND thành phố Yên Bái về việc thông qua điều chỉnh quy quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thành phố Yên Bái.
 • 1-10 of 19<  1  2  >