► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • Quyết định 4269/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 - Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020
 • Quyết định 4759/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 - Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư tăng cường năm 2020 thuộc dự án "Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - Thành phố Yên Bái"
 • 29/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 28/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 27/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 26/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX nhiệm kỳ 2016-2021
 • 19/NQ-HĐND - Nghị quyết về ban hành kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
 • 17/NQ-HĐND - Nghị quyết về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 nguồn vốn ngân sách địa phương
 • 16/NQ-HĐND - Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, thành phố Yên Bái
 • 15/NQ-HĐND - Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Yên Bái năm 2020
 • 1-10 of 43<  1  2  3  4  5  >