► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO


Nội dung tìm kiếm:

 • 1320/TB-UBND - Thông báo kết luận của đồng chí Đỗ Đức Minh, Chủ tịch UBND thành phố tại phiên họp Ủy ban nhân dân phiên thường kỳ tháng 11/2019
 • 348/BC-UBND - Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019.
 • 3921/QĐ-UBND - Quyết định về việc phê duyệt Phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng điểm kinh doanh tại chợ thành phố Yên Bái.
 • 10A - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội tháng 10/2019; phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2019
 • 9A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố về tình hình thực hiện phát triển KT-XH 9 tháng năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2019
 • 9B.Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý 4 năm 2019.
 • Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Định hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp thành phố Yên Bái đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2025”
 • 8A. Báo cáo 251/BC-UBND - Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2019, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9/2019.
 • 7B. Thông báo số 657/TB-UBND - Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Yên Bái tại hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2019
 • 7A.Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
 • 1-10 of 30<  1  2  3  >