► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

8C. Báo cáo 204/BC-UBND ngày 22/8/2017 - Sơ kết 02 năm thực hiện “Đề án Phát triển Thương mại, dịch vụ thành phố Yên Bái giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030" và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.
Ngày xuất bản: 25/08/2017 4:56:00 CH

 Báo cáo 204/BC-UBND ngày 22/8/2017 - Sơ kết 02 năm thực hiện “Đề án Phát triển Thương mại,  dịch vụ thành phố Yên Bái giai đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030" và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới.

 
Tải Báo cáo 204 tại đây.