► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

5A. Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 05 phương hướng nhiệm vụ tháng 06/2017.
Ngày xuất bản: 10/06/2017 10:58:00 CH

 5A. Báo cáo tình hình kinh tế xã - hội tháng 05  phương hướng nhiệm vụ tháng 06/2017.

 
Tải Báo cáo tháng 5 tại đây.