► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

4A. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố; tình hình kinh tế xã hội tháng 04, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2017.
Ngày xuất bản: 08/05/2017 10:56:00 CH

 4A. Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND thành phố; tình hình kinh tế xã hội tháng 04, phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2017.

 
Tải Báo cáo tháng 4 tại đây.