► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

3A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; tình hình kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái quý I/2017 phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II/ 2017.
Ngày xuất bản: 10/04/2017 10:53:00 CH

 3A. Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; tình hình kinh tế - xã hội thành phố Yên Bái quý I/2017 phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý II/ 2017.

 
Tải Báo cáo quý I tại đây.