► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016
Ngày xuất bản: 05/10/2016 11:14:00 SA

 Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm,  phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016.

 
Tải Báo cáo tại đây