► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017
Ngày xuất bản: 22/12/2016 12:20:00 SA

 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái  Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Tải Báo cáo tại đây