► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2015
Ngày xuất bản: 05/10/2015 10:42:00 SA

 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh  9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2015

 
Tải Báo cáo tại đây