► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái; Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016
Ngày xuất bản: 31/12/2015 10:18:00 SA

 Báo cáo Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái; Kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016

 
Tải Báo cáo tại đây