► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015
Ngày xuất bản: 05/07/2015 10:45:00 SA

 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố Yên Bái và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh  6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015

 
Tải Báo cáo tại đây