► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Tài nguyên nông lâm sản
Ngày xuất bản: 05/11/2013 10:36:00 SA

 

Tổng diện tích rừng trồng hiện có 4.573,98 ha, chiếm 41,28% diện tích tự nhiên của thành phố, trữ lượng gỗ 650.000m3. Ngoài diện tích rừng hiện có, thành phố có lợi thế rất lớn khi nằm gần các huyện có nguồn nguyên liệu dồi dào về cây lâm nghiệp như: Gỗ rừng trồng, tre, nứa; các vùng cây công nghiệp như chè, quế, cây ăn quả... Hình thành các vùng nguyên liệu có sản lượng lớn và ổn định phục vụ cho công nghiệp chế biến nông lâm sản xuất khẩu.

Rừng vàng