► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Dân cư
Ngày xuất bản: 11/11/2015 8:58:46 SA

 

Thành phố Yên Bái là một thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái, hiện nay thành phố Yên Bái có diện tích tự nhiên là: 108,15 km2; Dân số: 100.433 người; 17 đơn vị hành chính trực thuộc bao gồm 9 phường: Yên Thịnh, Yên Ninh, Minh Tân, Nguyễn Thái Học, Đồng Tâm, Nguyễn Phúc, Hồng Hà, Hợp Minh, Nam Cường và 8 xã: Minh Bảo, Tuy Lộc, Tân Thịnh, Văn Phú, Văn Tiến, Phúc Lộc, Âu Lâu, Giới Phiên.