► Dành cho người dân
  ► Dành cho nhà đầu tư
  ► Dành cho Du khách
  ► Tìm kiếm
 

BẢN TIN THÀNH PHỐ

THƯ VIỆN VIDEO

Thủ tục đăng ký kinh doanh ở thành phố Yên Bái khi không có hộ khẩu tại thành phố

Câu hỏi:

Tôi muốn mở một cửa hàng ăn uống tại thành phố Yên Bái (cụ thể là kinh doanh bún, phở...) với số vốn ban đầu khoảng 50 triệu đồng. Hiện nay tôi không có hộ khẩu tại thành phố Yên Bái mà chỉ thuê địa điểm để kinh doanh. Tôi xin hỏi cơ quan chức năng tôi có cần đăng ký kinh doanh không? Nếu có đăng ký tại cơ quan nào? Hồ sơ thủ tục đăng ký kinh doanh gồm những gì? Tôi xin cảm ơn!